facebook

Kredyty mieszkaniowe i hipoteczne

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO (TZW.

Wspieramy kredytobiorców, których raty w ostatnim czasie znacznie wzrosły. Jeśli taka jest Twoja sytuacja, przeczytaj dokładnie nasz poradnik i poznaj szczegóły.

 

Co to są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7. lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Ustawa wchodzi w życie 29 lipca 2022 r. i od tego dnia możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego.

Twoje prawa wynikające z ustawy

Spłatę kredytu hipotecznego możesz zawiesić

 • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

 

Możesz skorzystać z wakacji kredytowych również:

 • w czasie wypłaty transz oraz
 • gdy kredyt jest oprocentowany według okresowo - stałej stopy procentowej.

 

Możesz skorzystać z wakacji kredytowych jeśli spełniasz wszystkie poniższe warunki:

 1. Twoja umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r.
 2. Okres kredytowania kończy się po 31 grudnia 2022 r.
 3. Twój kredyt hipoteczny jest w złotych polskich.
 4. Nieruchomość służy zaspokojeniu Twoich potrzeb mieszkaniowych (czyli mieszkasz w tym lokalu).

 

Na czym to polega?

Jeśli korzystasz z wakacji kredytowych, czyli zawieszasz spłatę kredytu, przedłużamy całkowity okres kredytowania, dokładnie o liczbę miesięcy, w których zawieszasz spłatę. Na koniec Twojego okresu kredytowania będziesz musiał spłacić wszystkie zawieszone teraz raty. Pamiętaj, że trudno w tej chwili określić poziom stóp procentowych, które będą obowiązywać na końcu okresu kredytowania. Oprocentowanie kredytu może zatem być wyższe niż bieżące.

Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych kosztów.

Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.

 

Co zyskujesz?

Możliwość czasowego zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego.

W okresie zawieszenia spłaty kredytu odsetki od kredytu nie są naliczane.

Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu.

 

Jakie są ryzyka?

Twój okres kredytowania wydłuża się – zawieszone teraz raty, będziesz musiał spłacić na koniec okresu kredytowania.

W tej chwili trudno określić poziom stóp procentowych, które będą obowiązywać na końcu okresu kredytowania. Oprocentowanie kredytu może być wówczas wyższe niż bieżące.

 

Ryzyko wzrostu stóp procentowych

Kredyt hipoteczny zawierasz na długi czas. Poziom stóp procentowych, określających wysokość raty, w trakcie trwania umowy kredytu może podlegać zmianom. Niesie to ze sobą ryzyko, że w przypadku wzrostu stóp procentowych Twoja rata kredytu zmieni się znacząco, w sposób istotnie wpływający na Twoje możliwości finansowe.

Zachęcamy do zapoznania się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych i wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M. Analiza ta może być pomocna, nie stanowi jednak gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów. Przykładowo, poziom stawki WIBOR 3M, stanowiącej składową oprocentowania zmiennego, wynosił w 2021 r. 0,21%, podczas gdy 15 lat wcześniej wynosił około 20%.

źródło: www.bankier.pl

 

Co zrobić, żeby skorzystać z wakacji kredytowych?

 1. Pobierz i wypełnij wniosek.
 2. Złóż wniosek przez:

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku
ul. Ogrodowa 5, 23-200 Kraśnik
z dopiskiem: "Wakacje kredytowe"

Uprzejmie informujemy, że:

 • Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu może złożyć jeden Kredytobiorca.
 • Bank realizuje wnioski kredytowe składane przed terminem i w dniu przypadającym na spłatę kredytu.
 • UWAGA: w przypadku wniosków składanych pocztą tradycyjną (listownie) wiążąca jest data doręczenia do Banku  wniosku o wakacje kredytowe, a nie data wysłania wniosku do Banku.

 

Dowiedz się więcej

Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący ryzyka stopy procentowej;

Komunikat_UKNF_dot_ryzyka_stop_procentowych_73678.pdf

Publikacja dotycząca ryzyka stopy procentowej

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych_73575.pdf

 

 

 

Wniosek o wakacje kredytowe

Oświadczenie o odstąpnieniu

 

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.